VRD | brandweer vrijwilligers

De VRD (VeiligheidsRegio Drenthe) is een netwerkorganisatie die de gemeentelijke taken op het gebied van brandweer en crisisbeheersing ondersteunt. Ook alle brandweerposten in Drenthe vallen onder de VRD. Samen met gemeenten en partners werkt de VRD aan een veilig Drenthe.

Tiepes werkt op regelmatige basis voor de VRD. We maken films, animaties, fotografie en grafische uitingen voor de VRD. In dit geval ging het om als organisatie stil te staan bij de vele vrijwilligers die de organisatie rijk is.

Vimeo