The Waterworks of Money | FTM | Carlijn Kingma | Thomas Bollen | Martijn Jeroen van der Linden

Als je geld ziet als water, dan is ons financiële systeem als een irrigatiesysteem dat de economie van water voorziet. En net zoals irrigatie gewassen helpt groeien, zorgt geld ervoor dat de economie floreert. Zolang het geld blijft stromen, zal de samenleving floreren – dat is tenminste het idee. In werkelijkheid blijven grote delen van de samenleving uitgedroogd, terwijl een kleine groep mensen zwemt in het geld. Vandaag de dag beheert een handjevol miljardairs meer rijkdom dan de helft van de wereldbevolking bij elkaar.

Carlijn Kingma heeft een uitgebreid werk gemaakt dat het geldsysteem in kaart brengt. Wij hebben dat werk verder ontleed, open gemaakt en in de ruimte gezet zodat we er als kijker in rond kunnen kijken.

Vimeo