De Roze Revolutie | vpro | De Familie

Voor de serie De roze revolutie heeft Tiepes de vormgeving verzorgt. Daaronder vallen de leader, typografie, titels en aftiteling. Onze vorm is gebaseerd op Risograph vanwege de uitbundige kleuren en het persoonlijke. Door het proces ontstaan er unieke texturen. Iets wat je ook terugziet in de revolutie zelf.

In de vierdelige serie ‘De roze revolutie’ onderzoekt regisseur Michiel van Erp vanuit zijn persoonlijke verwondering de historie van de LHBTQIA+-beweging in Nederland in de afgelopen vijftig jaar. Een beweging van vrijgevochten mensen die vieren dat iedereen anders is. In intieme gesprekken maakt hij de balans op. Hoe is het met de hard bevochten verworvenheden en hoe zit dat met al die letters?

Vimeo