Beleidsvisie 2015 – 2018 | VRD

Deze beleidsvisie gaat in op de rol van de overheid, de verantwoordelijkheid van burgers en hoe wij een brug slaan tussen deze twee groepen. De vraag die wij ons daarbij hebben gesteld was: hoe kan een beleidsvisie ons helpen in onze dagelijks werk?

Voor deze beleidsvisie van de VRD hebben we momenten van contact tussen de verschillende branches van de VRD met de inwoner in beeld gebracht.

Grafische uiting

Vimeo