150 jaar spoor | ProRail

Op 7 juni 2014 werd 150 jaar spoor in Zwolle gevierd. Hiervoor heeft Tiepes een animatie gemaakt. Gevraagd is om het verleden, heden en toekomst van de sporen en station in beeld te brengen. Deze animatie wordt gebruikt voor verschillende doeleinden zoals de viering van het 150 jarig bestaan, de website en informatiebijeenkomsten voor omwonenden, reizigers en andere belangstellenden over de aanpassingen aan het spoor tot 2021. De muziek is gemaakt door Mark Schinkel.

Aangepaste versie

In de afgelopen jaren is de animatie telkens aangepast om de veranderingen en besluiten weer te geven. Zodat ProRail met een accuraat en inzichtelijke animatie publiek op de hoogte kan stellen. Deze versie is van februari 2018.

Grafische uitingen

Vimeo